NOVINKY - DLUHOPISY

Je za námi prvních 50 dní od vystavení emise uhlí 2022, kterou by jsem rád z pozice jednatele v krátkosti shrnul. V prvních dvou týdnech jsme díky získaných prostředků z prodeje dluhopisů objednali třífrakcovou třídící linku u společnosti https://www.kovovikrt.cz Kovovýroba Tomáš Krtek a kolový nakladač CR15, který nám bude dodán do konce...

Vážení,
z pozice jednatele společnosti carbo projekt Morava s. r. o. by jsem Vás rád informoval, jakým způsobem nakládáme s prostředky, které jsme získali prodejem dluhopisu.
Prvně Vám chci velmi poděkovat za vaši důvěru a ujišťuji vás, že tento článek není poslední, kde se dozvíte o novinkách ve společnosti.
1. z prostředků získaných prodejem...