NOVINKY - DLUHOPISY

Vážení,
z pozice jednatele společnosti carbo projekt Morava s. r. o. by jsem Vás rád informoval, jakým způsobem nakládáme s prostředky, které jsme získali prodejem dluhopisu.
Prvně Vám chci velmi poděkovat za vaši důvěru a ujišťuji vás, že tento článek není poslední, kde se dozvíte o novinkách ve společnosti.
1. z prostředků získaných prodejem...